Podcast

[Yên chút thôi] Thiền yêu thương, chấp nhận bản thân

Thời lượng đọc: 1 phút

Bởi vì dù bạn có cố gắng đến đâu, vẫn có những khi bạn mắc sai lầm. Bởi vì làm gì có trường dạy làm mẹ, chẳng có sách giáo khoa, chỉ có thử và sai mới giúp bạn làm mẹ tốt hơn. Hãy cứ yêu thương và chấp nhận bản thân mình như vốn dĩ, bạn đủ tốt cho chính mình và cho con bạn rồi!

Lời dẫn: Minhdfully T.

Editor: Nguyễn Linh Chi

Yêu thương,

Có thể bạn sẽ thích

Leave a Reply

Your email address will not be published.