Thai kỳ hạnh phúc: Phần 1 – Bà bầu ăn gì để vào con chứ không vào mẹ

Vạch màu hồng thứ hai xuất hiện trên que thử và tim bạn lỡ một nhịp đập: BẠN SẮP LÀM MẸ! Người ta vẫn nói đùa rằng cuộc đời phụ nữ 18 năm là công chúa, 1 ngày làm hoàng hậu, 9 tháng 10 ngày làm quý phi, rồi cả đời còn lại là…  nô tỳ. Bạn có muốn tận hưởng trọn vẹn 9 tháng 10 ngày làm quý phi không? 🙂