“Con không hư, con chỉ…” – Lời kêu oan cho những em bé bị gắn mác “CON HƯ”

Những em bé của chúng ta. Chúng không bao giờ hư cả. Chúng sinh ra trong trạng thái vô trí (chưa có hiểu biết), với bản năng yêu thương có sẵn trong mình. Chỉ có những hành vi chưa đúng cần được bố mẹ hỗ trợ mà thôi.