Thời lượng đọc: 1 phút

Xin chào 🙂

Nếu bạn:

  • muốn được lắng nghe và chia sẻ về những khó khăn trong hành trình làm mẹ
  • bày tỏ quan điểm về những điều được viết trên Mindfully T.
  • có câu hỏi gì đó và nghĩ tôi có thể đưa bạn gần hơn tới câu trả lời
  • có ý tưởng về một dự án và muốn cộng tác

Hãy liên lạc với tôi qua email: thuynguyen.k49ftu@gmail.com

Tôi sẽ cố gắng để bạn không phải đợi lâu <3